Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(18/05/2011 22:54:02)

Ngày 21 tháng 09 năm 2009,

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Mr Việt Dũng

Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung

Điện thoại: 080 51508 - 080 51509

Fax: 080 51389

Email: truyenthong@qmt.vn

Website: http://qmt.vn

QUỸ HỖ TRỢ THIÊN TAI MIỀN TRUNG KHÁNH THÀNH 02 DỰ ÁN “NHÀ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI”

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 09 năm 2009 - Các dự án sau đây được Qũy Hỗ trợ thiên tai Miền Trung QMT tổ chức khánh thành vào ngày 24/9 tại Quảng Trị và 25/9 tại Đà Nẵng.  Ngoài nguồn vốn do QMT tài trợ, các địa phương có dự án đều có vốn đối ứng.

Đó công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại thôn Phong Nam, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Công trình được khởi công xây dựng ngày 28/03/2009. Công trình có quy mô đầu tư là 1,100,000, 000 VND, được QMT tài trợ 1,000,000,000 VND.

QMT đã phân bổ vốn tài trợ cho dự án này như sau: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV): 500,000,000 VND, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK): 500,000,000 VND.

Công trình thứ hai là Nhà lớp học 2 tầng, 06 phòng học trường tiểu học xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng ngày 1/6/2009, có quy mô đầu tư là 1.706.230.000 VND, được QMT tài trợ 1.200.000.000 VND.

Công trình do QMT phân bổ nguồn vốn tài trợ của Tập đoàn InnovGreen 700,000,000 VND và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 500,000,000 VND.

QMT được thành lập bởi Quyết định số 1253/QĐ-BNV ngày 24/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là một tổ chức phi chính phủ, có nhiệm vụ tài trợ cho đồng bào 14 tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận nhằm phòng tránh, khắc phục thiên tai và tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích xã hội, nhân đạo và từ thiện khác.

Tìm hiểu thông tin về Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung, vui lòng truy cập vào website http://qmt.vn

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi