Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(06/07/2011 08:17:01)
 

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Qũy Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có mục đích:

 • Hỗ trợ đồng bào các tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, khắc phục hậu quả bão lũ thiên tai;
 • Tài trợ cho các chương trình, đề án xã hội, nhân đạo và từ thiện khác.
 

 

PHƯƠNG CHÂM

 • Hiệu quả, thiết thực;
 • An ninh, minh bạch về tài chính;
 • Vận động sự ủng hộ rộng rãi  của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước;
 • Trân trọng mọi sự giúp đỡ lớn, nhỏ;
 • Quan tâm vinh danh và bảo đảm lợi ích của các nhà tài trợ;
 • Coi trọng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quỹ.

Quỹ phấn đấu xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và của đồng bào miền Trung.

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Hỗ trợ các địa phương:

 • Xây dựng công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai (Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa 02  tầng ở các vùng bão, lụt);
 • Trồng và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, vườn ươm);
 • Xây dựng các công trình phòng chống hạn, mặn;
 • Nâng cao kiến thức và năng lực phòng tránh thiên tai;
 • Xây dựng, trang bị, tập huấn cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn;
 • Quy hoạch tái định cư cho dân vùng lũ;
 • Tham gia cứu trợ.

Trọng tâm của Quỹ là Hỗ trợ việc chủ động phòng tránh để:

 • Giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra;
 • Sống chung an toàn với bão lũ.

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

 • - Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính, khoản tài trợ của đơn vị được tính vào chi phí hợp lý  khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • - Việc tài trợ được quảng bá trên Website của Quỹ và các phương tiện thông tin đại chúng;
 • - Tên và logo của nhà tài trợ được ghi trên biển tên công trình và các thiết bị được tài trợ.

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi