Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(13/07/2011 15:48:22)

Sáng ngày 10/06/2010, lớp tập huấn “Nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố miền Trung” đã khai mạc tại TP Đà Nẵng, có 40 học viên từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị về tham dự.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phan Diễn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ động viên các học viên tập trung theo dõi các chuyên đề đồng thời tích cực tham gia thảo luận, đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng tránh thiên tai ở địa phương để góp phần vào sự thành công của lớp tập huấn đồng thời rút kinh nghiệm cho Quỹ tổ chức tốt hơn các khóa học tiếp theo.

Phát huy kết quả của lớp tập huấn này, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã tiếp tục tổ chức lớp thứ 2 vào ngày 1 ~ 3/07/2010 cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng với 50 học viên; Lớp thứ 3 vào ngày 26, 27, 28/07 cho các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận với gần 40 học viên.

Kết quả của 3 lớp tập huấn năm 2010 sẽ làm cơ sở để xây dựng chương trình tập huấn dài hạn cho cơ sở, góp phần thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” của các tỉnh, thành phố miền Trung.Trong lớp tập huấn đợt 2

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi