Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(15/11/2011 14:54:46)

Chương trình tập huấn
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC ĐỘI XUNG KÍCH CỨU HỘ, CỨU NẠN CẤP THÔN, XÃ
 

1. Đặt vấn đề:
             Ngay sau các đợt lũ lụt cuối năm 2010 tại các tỉnh miền Trung, Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với UBND các tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định đã tổ chức toạ đàm ”Chủ động phòng tránh bão lũ để giảm bớt thiệt hại cho dân” “Kinh nghiệm và những bài học tổ chức cứu trợ sau bão lụt ở miền Trung” tại thành phố Hà Tĩnh và Quy Nhơn, với sự tham gia của đại diện các tỉnh Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.
             Tại các cuộc tọa đàm, các địa phương đã kiến nghị Một số việc cần làm ngay ở các tỉnh miền Trung để nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm ”4 tại chỗ” trong PCLB, giúp người dân chủ động phòng tránh lũ lụt để giảm nhẹ thiệt hại, cũng như tổ chức cứu trợ một cách kịp thời và sớm ổn định cuộc sống của người dân sau lũ lụt. Một trong những việc cần làm ngay là “ Thành lập các đội xung kích chuyên trách cứu hộ, cứu nạn ở hầu hết các xã, thôn xóm, vùng thường hay có thiên tai bão lụt. Trước mắt, mỗi tỉnh thí điểm thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn ở 2 hoặc 3 xã vùng lũ lụt, có cơ chế, chính sách hỗ trợ trang bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cần thiết (thuyền, áo phao, loa tay…). Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cần thiết  cho các đội xung kích, và nhân rộng ra các địa phương khác.” 
             Hỗ trợ các địa phương thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn xã là một trong những hoạt động chính trong chương trình công tác năm 2011 của Quỹ đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Quản lý Qũy vào tháng 3 năm 2011 tại T.p Hồ Chí Minh và sau đó, chủ trương này đã được Quỹ và UBND 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi - các tỉnh được chọn tham gia giai đoạn thí điểm của Chương trình hỗ trợ các địa phương thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn xã- thống nhất.
             Chương trình hỗ trợ các địa phương thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn xã nhằm:
i)    Thí điểm thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã;
ii)    Hỗ trợ trang bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cần thiết (thuyền, áo phao, loa tay…); và
iii)    Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cần thiết cho các đội xung kích, và nhân rộng ra các địa phương khác.


             Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cần thiết cho các đội xung kích là một trong 3 hoạt động chính của chương trình hỗ trợ các địa phương thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thông, xã. Ba hoạt động này liên kết chặt chẽ và bổ sung cho nhau bảo đảm cho các đội xung kích được thành lập hoạt động lâu dài và bền vững, sử dụng và quản lý các phương tiện cứu hộ, cứu nạn được hỗ trợ có trách nhiệm, hiệu quả và năng lực của các địa phương thực hiện phương châm 04 tại chỗ trong PCLB được nâng cao.
             Đến nay, mỗi tỉnh thí điểm đã thành lập 5 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã. Các đội xung kích được thành lập chủ yếu dựa vào lực lượng dân quân tự vệ địa phương do UBND từng xã ra quyết định và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh được UBND tỉnh giao làm cơ quan đầu mối  phối hợp với Quỹ, hướng dẫn thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn xã trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Tường Vũ đã xây dựng chương trình tập huấn nâng cao năng lực các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã.

Xét về quy mô của mỗi đội xung kích được thành lập với số lượng đội viên đông và để bảo đảm tập huấn có hiệu quả cao, chương trình tập huấn đề xuất tổ chức 05 lớp tập huấn cho các tập huấn viên tại 05 tỉnh trong Qúy IV (tập trung trong các tháng 10 và 11) năm 2011. Cụ thể, mỗi lớp có từ 30 đến 40 học viên là những cán bộ nòng cốt được lựa chọn từ 05 đội xung kích của từng tỉnh và hy vọng sau khi kết thúc lớp tập huấn, số học viên này sẽ trở thành lực lượng cán bộ nguồn của địa phương để tổ chức tiếp các lớp tập huấn cho các đội xung kích trong năm tiếp theo với sự hỗ trợ của Quỹ.

2. Mục tiêu
2.1 Mục tiêu chung:

             Chương trình tập huấn năm 2011 sẽ tăng cường năng lực cho các đội xung kích cứu hộ cứu nạn cấp thôn, xã của 5 tỉnh để góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai bão lụt tại các địa phương và các tỉnh ven biển miền Trung trong năm tiếp theo.
2.2 Mục tiêu cụ thể:

             Chương trình tập huấn này nhằm giúp cán bộ nòng cốt các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn xã:

  • Nâng cao được năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở cấp thôn, xã.
  • Nâng cao được năng lực cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai lụt bão để giảm nhẹ thiệt hại bão lụt gây ra đối với người dân địa phương;
  • Nâng cao được kiến thức và các kỹ năng ứng phó thực tế trong cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai bão lụt xảy ra, như các kỹ năng sơ cấp cứu, chèo thuyền, điều khiển thuyền máy, sử dụng và quản lý các trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn và các kỹ năng truyền thông cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;
  • Nâng cao được các kỹ năng tự tổ chức các lớp tập huấn ở cấp xã, thôn và tham gia giảng dạy về phòng, tránh và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;
  • Thu thập, tổng hợp các kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn của địa phương để đúc kết các bài học nhằm nhân rộng sang các địa phương khác ở miền Trung.

3. Phạm vi Chương trình tập huấn
             Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho các đội xung kích cứu hộ cứu nạn cấp thôn, xã gồm có 5 lớp tập huấn tổ chức cho 5 tỉnh tham gia chương trình thí điểm thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã. Dự kiến, chương trình tập huấn sẽ được tổ chức vào Quý IV năm 2011 (tập trung trong các tháng 10 và 11). 
             Mỗi lớp tập huấn có từ 30-40 học viên sẽ do Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh lựa chọn từ số cán bộ nòng cốt của 5 đội xung kích của tỉnh tham gia thập huấn.
             Lớp tập huấn đầu tiên sẽ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An và dự kiến vào tuần thứ 2 của tháng 10 năm 2011. Hy vọng rằng, sau lớp tập huấn thứ nhất sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích cho việc tổ chức các lớp tập huấn  tại 4 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Nam trong các tuần tiếp theo.
4. Nội dung chương trình tập huấn 2011:
4.1 Nội dung tổng quát:

             Chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề chủ yếu liên quan đến tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn trong công tác phòng tránh lụt bão cấp thôn, xã, cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã đã được thành lập, bao gồm:

  • Tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cho các cán bộ nòng cốt các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã về chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;
  • Tập huấn nâng cao năng lực và các kỹ năng cần thiết cho các cán bộ nòng cốt của các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã trong ứng phó thực tế trước, trong và sau thiên tai bão lụt; và
  • Tập huấn nâng cao các kỹ năng tổ chức các lớp tập huấn ở cấp thôn, xã và tham gia giảng dạy về phòng, tránh và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

4.2. Nội dung cụ thể:


 Tăng cường năng lực cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã của 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi
Số lớp tập huấn 5 lớp
Địa điểm •    Dự kiến lớp tập huấn 1 sẽ tổ chức tại Nghệ An
•    Các lớp tập huấn 2-5 sẽ lần lượt tổ chức tại các tỉnh:  Quảng Trị, Hà Tĩnh  Quảng Ngãi và Quảng Nam trong Quỹ IV năm 2011.
Thời gian dự kiến 05 ngày/một lớp
Đối tượng tập huấn Mỗi lớp có từ 30-40 học viên, trong đó Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh sẽ lựa chọn mỗi đội xung kích từ 5-7 đội viên là các cán bộ nòng cốt.
Phạm vi tập huấn 5 tỉnh tham gia thí điểm thành lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã.
Kinh phí hỗ trợ •    Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung: chi phí đi lại, ăn ở, hậu cần, tài liệu học tập cho học viên và chi phí thuê giảng viên;
•    Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB& TKCN: (dự kiến) lo kinh phí thuê địa điểm tổ chức lớp tập huấn.

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Hoạt động/ Chủ đề thảo luận Tóm tắt nội dung
Phương pháp
1.Phương pháp Đào tạo cho Tập huấn viên

1.1.    Xây dựng nội qui lớp học.
1.2.    Kết quả mong đợi của các học viên và Giới thiệu Chương trình Tập huấn
Bầu cán sự lớp, xây dựng nội qui qui chế
Trong 5 phút, các học viên viết ra các kết quả cụ thể đạt được của từng cá nhân sau 4 ngày tập huấn
Kết quả mong muốn của các cá nhân được tổng hợp lại thành kết quả của cả lớp và là cơ sở để đánh giá sự thành công của lớp tập huấn   
Sử dụng bìa màu, bút, viết to trên giấy, dùng băng dính giấy, dính lên giấy Ao
Tổng hợp kết quả trên giấy Ao
1.3.    Động não – Các yêu cầu và kỹ năng cần thiết của một tập huấn viên   
Giảng viên sử dụng câu hỏi mở để hỏi cả lớp về các yêu cầu và kỹ năng cần thiết của một tập huấn viên
Giảng viên tạo không khí cởi mở cho các học viên trả lời   
Giảng viên viết các câu trả lời trên giấy A0
1.4.    Các yêu cầu và kỹ năng cần thiết của một tập huấn viên   

Trình chiếu chi tiết
1.5.    Các kỹ năng tập huấn cần thiết của một tập huấn viên

Trình chiếu chi tiết
1.6.    Phương pháp học của người lớn tuổi.
Sử dụng câu hỏi để giúp học viên hiểu phương pháp học của người lớn
Động não
1.7. Phân biệt phương pháp học giữa người lớn và trẻ em
Sử dụng câu hỏi để giúp học viên phân biệt phương pháp học giữa người lớn và trẻ em,
Chia 4 nhóm, thảo luận và trình bày kết quả thảo luận
Tổng hợp trên 2 cột của tờ giấy Ao
1.8.    Các Phương pháp tập huấn có sự tham gia
Giới thiệu phương pháp tập huấn có sự tham gia
Trình chiếu
Thảo luận nhóm
1.9. Phương pháp tập huấn lấy học viên làm trung tâm
Tạo cơ hội cho người học tham gia tích cực vào quá trình dạy và học. Người dạy (tập huấn viên) là người thúc đẩy quá trình học của học viên thông qua việc thiết kế các hoạt động học tập kích thích tư duy của người học như đặt các câu hỏi, giao bài tập rõ ràng phù hợp, tạo tình huống giải quyết vấn đề.   
Trình chiếu
Chia nhóm, thảo luận
Trình bày kết quả thảo luận
1.10. Thực hành nhóm và trình bày kết quả thực hành
Các học viên thay nhau sắm vai, trình bày kết quả thảo luận nhóm,
Giảng viên khuyến khích học viên trình bày và rút kinh nghiệm
Trưởng nhóm trình bày kết quả thảo luận
2.    Kỹ năng Truyền thông và Giảng dạy cho người lớn        


2.1. Các Kỹ năng chuẩn bị thông điệp truyền thông,  trình bày và thực hành
Chuẩn bị nội dung, thông điệp truyền thông, cho từng loại phương tiện truyền thông, phù hợp với các đối tượng truyền thông
Động não và Trình chiếu
2.2. Thực hành nhóm:  Kỹ năng trình bày và thực hành
Các học viên tự chọn cho mình một chủ đề để thực hành truyền thông   
Chia nhóm, thực hành, trình bày
2.3. Các Kỹ năng sử dụng câu hỏi, lắng nghe và phản hồi.   
Các loại câu hỏi (mở, đóng, mớm)
Các kỹ năng lắng nghe và phản hồi
Động não và Trình chiếu

2.4. Các Kỹ năng quan sát và phân tích đối tượng

Các kỹ năng quan sát và phân tích đối tượng truyền thông
Động não và trình chiếu
2.5. Các Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
Các kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
Đặt câu hỏ và trình chiếu
3. Lập kế hoạch phòng tránh thiên tai cấp thôn, xã và hộ gia đình       


3.1. Làm rõ các khái niệm về thiên tai, hiểm họa, thảm họa, nguyên nhân
Tóm tắt ngắn gọn các khái niệm
Đặt câu hỏi và trình chiếu
3.2. Đánh giá các rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng phòng tránh thiên tai của cộng đồng
Các bước trong quá trình đánh giá (Chuẩn bị về tổ chức, thông tin, phương pháp đánh giá, hậu cần và báo cáo)   

3.3. Quản lý rủi ro thiên tai, giới thiệu một  số công cụ cần thiết để thu thập thông tin trong đánh giá rủi ro thiên tai
Học viên được trang bị các kiến thức, xây dựng các  hoạt động quản lý rủi ro để giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai của người dân địa phương.
Trình bày và đặt câu hỏi
3.4. Xây dựng một Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn, xã và hộ gia đình   
Biểu mẫu kế hoạch cho xã, dựa trên nguyên tắc 4 tại chỗ
Biểu mẫu kế hoạch cho hộ gia đình   
    Giới thiệu, trình chiếu
3.5. Thực hành theo nhóm về xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro do thiên tai cấp thôn, xã.
Xây dựng được kế hoạch quản lý rủi ro do thiên tai
Chia nhóm thực hành
Trình bày
3.6. Kế hoạch phòng tránh thiên tai hộ gia đình
Cá nhân học viên liên hệ thực tế với gia đình mình để xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai hộ gia đình
Các cá nhân thực hành, giảng viên hỗ trợ
3.7. Các cá nhân học viên trình bày kế hoạch của mình   

Các cá nhân trình bày kết quả của mình
4. Cứu hộ cứu nạn và Sơ cấp cứu


4.1. Đại cương về xơ cấp cứu

Mục tiêu
Khái niệm về tai nạn thương tích,
Khái niệm sơ cấp cứu
Mục đích của sơ cấp cứu
- Các bước tiến hành sơ cấp cứu
* Trình tự SCC: (DR. ABC)
1. Đánh giá sự nguy hiểm tại hiện trường (D)

2. Đánh giá sự đáp ứng của nạn nhân ( R)
3. Kiểm tra và làm thông đường thở (A)
4. Kiểm tra sự thở (B)
5. Kiểm tra mạch (C)
6. Kiểm tra tổn thương
7. Gọi điện

-    Đặt câu hỏi học viên suy nghĩ trả lời
-    Học viên nhìn hình ảnh, nghe phân tích, nhìn hướng dẫn viên làm mẫu, nói hướng dẫn viên làm
-    Tham gia sắm vai
-    Chia làm 3 tổ, mỗi tổ 7 người, mỗi tổ có 1 hướng dẫn viên hướng dẫn học viên thực hành
-    Từng thành viên thực hành theo trình tự DRABC
-    Các học viên khác bổ sung
- Thực hành sai hướng dẫn viên hướng dẫn

4.2. Di chuyển nạn nhân khẩn cấp
- Nắm vững nguyên tắc trong vận chuyển nạn nhân một cách an toàn
- Thực hành thành thạo kỹ thuật vận chuyển nạn nhân không cáng và có cáng một cách an toàn   
Giới thiệu từng phương pháp một:
-    Làm nhưng không nói gì
-    Vừa làm vừa giải thích từng động tác một, trả lời thắc mắc cho học viên.
-    Học viên nói cho giảng viên làm.
•     Trình chiếu một số hình ảnh minh hoạ
4.3. Vận chuyển nạn nhân cấp cứu
Giới thiệu một số kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn
1. Vận chuyển nạn nhân còn tỉnh và tổn thương nhẹ
- Di chuyển trong trường hợp không gian hạn chế phía trên
- Phương pháp cõng/xốc
- Phương pháp dìu nạn nhân
- Phương pháp khiêng 2 người
- Phương pháp kiệu choàng tay
Giới thiệu từng phương pháp một:
-    Làm nhưng không nói gì
-    Vừa làm vừa giải thích từng động tác một, trả lời thắc mắc cho học viên.
-    Học viên nói cho giảng viên làm.
•     Trình chiếu một số hình ảnh minh hoạ
4.4. Thực hành
Phân lớp làm 3 nhóm thực hành
Giảng viên phân công theo dõi, quan sát, uốn nắn và bổ sung
Sử dụng manocanh
4.5. Chảy máu
1.Mô  tả được dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ  của chảy máu.
Đặt câu hỏi: Những dấu hiệu nào giúp nhận biết chảy máu ngoài/trong?
Tổng hợp  ý kiến lên bảng, bổ sung hoàn thiện.
2.Thực hành thành thạo kỹ năng sơ cấp cứu chảy máu.
Trình chiếu trên màn  ảnh
Thực hành phương pháp băng bó
4.6. Tổn thương phần mềm   
Biết các dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ và cách xử trí tình trạng tổn thương phần mềm.
-Thực hành thành thạo các kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân bị tổn thương phần mềm
Trình bày và đặt câu hỏi
4.7. Bất tỉnh – Phương pháp cứu chữa
Biết các dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ và cách xử trí tình trạng bất tỉnh.
-Thực hành thành thạo các kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân bất tỉnh
Trình bày, đặt câu hỏi và trả lời
4.8. Phương pháp cứu đuối nước   
Nắm  được các phương pháp cứu nạn nhân bị đuối nước (người đuối nước còn tỉnh, hoảng loạn và bất tỉnh)   
Mời 1học viên lên làm nạn nhân
Giảng viên thực hành một số biện pháp tháo gỡ
5. Thực hành


5.1. Thực hành chèo thuyền, cứu hộ, cứu nạn và Sơ cấp cứu
- Kỹ thuật lái thuyền ném phao đúng mục tiêu
-  Kỹ thuật tiếp cận nạn nhân
- Kỹ thuật đưa nạn nhân lên thuyền và đưa nạn nhân vào bờ
- Kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân bị bất tỉnh hoàn toàn
Cả lớp thực hành tại hiện trường

5.2. Đánh giá sau khoá Tập huấn (theo mẫu)

Sử dụng mẫu biểu hay Giấy A0 vẽ biểu hiện cảm xúc của con người để đánh giá sự hài lòng của học viên về giảng viên cũng như về các vấn đề liên quan đến tập huấn

5. Dự kiến thời gian tổ chức các lớp tập huấn năm 2011
-    Nghệ An: Tuần thứ 2 tháng 10 (đã khẳng định với Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB &TKCN tỉnh;
-    Quảng Ngãi : Tuần thứ 4 tháng 10;
-    Quảng Trị: Tuần thứ 2, tháng 11
-    Hà Tĩnh: Tuần thứ 4, tháng 11
-    Quảng Nam: Tuần thứ 2 tháng 12

 

 

6.    Tổ chức thực hiện:

6.1    Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung chịu trách nhiệm:

•    Cấp kinh phí ăn ở, đi lại, tài liệu tập huấn cho học viên và các chi phí thuê giảng viên hướng dẫn và giảng bài cho 05 lớp tập huấn; và mua sắm giáo cụ trực quan và thực hành (xem Phụ lục I kèm theo);
•    Phối hợp với các Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tổ chức các lớp tập huấn, giám sát việc tổ chức các lớp tập huấn; thẩm định báo cáo kết quả đánh giá của học viên và của các giảng viên;
•    Lập báo cáo kết quả của từng lớp tập huấn và của cả chương trình tập huấn năm 2011.

6.2    Văn Phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh chịu trách nhiệm:

•    Phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tổ chức lớp tập huấn ở địa phương mình (lựa chọn cán bộ nòng cốt của các đội xung kích và tổ chức tuyển sinh);
•    Bố trí địa điểm tổ chức lớp tập huấn và chịu mọi chi phí liên quan đến địa điểm tổ chức lớp tập huấn;
•    Bảo đảm cung cấp hậu cần, bố trí chu đáo chỗ ăn, ở cho học viên;
•    Thanh quyết toán các khoản chi phí cho toàn bộ lớp tập huấn sau khi kết thúc;
•    Làm báo cáo kết quả lớp tập huấn và gửi UBND tỉnh và Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung.

6.3    Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Tường Vũ chịu trách nhiệm:

•    Bảo đảm bố trí các giảng viên có trình độ lý thuyết và thực hành tốt, tham gia chương trình tập huấn (Xem Phụ lục II kèm theo);
•    Phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các tỉnh tổ chức các lớp tập huấn và bảo đảm các nội dung tập huấn đã thống nhất với Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung theo các quy định hợp đồng ký kết giữa hai bên;
•    Lập báo cáo đánh giá các kết quả của từng lớp tập huấn và toàn bộ chương trình tập huấn năm 2011, gửi Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung sau khi kết thúc chương trình tập huấn./.

 

QMT

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi