Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(05/03/2012 16:41:25)
TT
 TÊN DỰ ÁN
Ngày
khởi công
Ngày
khánh thành
I Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai
1

Trạm y tế xã Nam Cường, huyện Nam Đàn , tỉnh Nghệ An.

27/02/2012  
2 Trạm y tế xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 01/03/2012  

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi