Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(16/01/2017 14:33:32)

Ngày 15/01/2017 tại văn phòng Hà Nội của Tập đoàn Thái Bình Dương, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã họp tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ năm 2016 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017.


Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tổng kết hoạt động năm 2016, đề ra kế hoạch năm 2017

Theo báo cáo của Quỹ trình bày tại Hội nghị, năm 2016, mặc dù với số lượng cán bộ ít, khối lượng công việc nhiều, nhưng Quỹ đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản lý đề ra. Công việc của Quỹ vận động đúng hướng, công việc đa dạng hơn, mở rộng địa bàn hoạt động, mở rộng hợp tác với các đơn vị (Quỹ Tấm lòng Việt, Hội bảo trợ người nghèo Tây Nam Bộ), hoàn thành được kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đặc biệt, công tác vận động tài trợ đạt kết quả khả quan, với tổng giá trị đạt trên 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực nêu trên, hoạt động của Quỹ năm qua vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế, như: Vận động tài trợ có phần khó khăn hơn, công tác truyền thông còn hạn chế, công tác vận động tài trợ nước ngoài chưa thực hiện được…

 


Ông Phan Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương tại buổi họp

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, kế hoạch công tác của Quỹ năm 2017. Theo đó, đối với công tác vận động tài trợ, Quỹ sẽ nỗ lực, chủ động hơn, cố gắng mở rộng diện vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước, đặc biệt là các tổ chức nước ngoài.

Đối với hoạt động tài trợ: Quỹ sẽ từng bước mở rộng địa bàn và nội dung hoạt động với bước đi vững chắc, bảo đảm hiệu quả. Chú trọng xây dựng bảo đảm chất lượng các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, mở rộng xây dựng các đội xung kích cứu hộ cứu nạn, mở rộng các chương trình cho chị em nghèo vay vốn, hỗ trợ trang bị cho các trường, hỗ trợ bảo đảm nguồn nước sinh hoạt; tiếp tục tìm khả năng tham gia hoạt động trồng rừng, phấn đấu triển khai thành công dự án tiếp thu viện trợ về trang thiết bị y tế của Tổ chức CURE (Hoa Kỳ).

 


Bà Lê Thị Thúc - Giám đốc điều hành Quỹ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Quỹ cũng đặt mục tiêu quản lý nội bộ tốt hơn, đặc biệt trong hoạt động tài chính công khai minh bạch, đúng chế độ, đúng pháp luật; Xin phép Nhà nước thay đổi tên và Điều lệ hoạt động; Khẩn trương bổ sung nhân sự của Quỹ…

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi