Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

Tra cứu Tên nhà tài trợ:
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
» Năm 2014: 5,000,000,000
» Năm 2013: 5,500,000,000
» Năm 2012: 10,000,000,000
» Năm 2011: 12,000,000,000
» Năm 2010: 5,500,000,000
» Năm 2009: 5,100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 43,100,000,000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
» Năm 2012: 13,200,000,000
» Năm 2011: 10,000,000,000
» Năm 2010: 6,200,000,000
» Năm 2009: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 29,410,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
» Năm 2014: 7,000,000,000
» Năm 2013: 8,220,820,000
» Năm 2012: 9,650,000,000
» Năm 2011: 2,150,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 27,020,820,000
UBND Thành phố Đà Nẵng
» Năm 2013: 2,000,000,000
» Năm 2012: 3,000,000,000
» Năm 2011: 5,000,000,000
» Năm 2010: 2,000,000,000
» Năm 2009: 2,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 14,000,000,000
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE
» Năm 2014: 2,200,000,000
» Năm 2013: 2,200,000,000
» Năm 2012: 2,200,000,000
» Năm 2011: 1,500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 8,100,000,000
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5
» Năm 2014: 200,000,000
» Năm 2011: 2,000,000,000
» Năm 2010: 3,800,000,000
» Năm 2009: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 6,100,000,000
Tập đoàn Thái Bình Dương
» Năm 2014: 16,240,000
» Năm 2011: 2,300,000,000
» Năm 2010: 2,629,675,000
» Năm 2009: 214,967,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,160,882,000
Công ty Cổ phần Vincom
» Năm 2011: 5,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000,000
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
» Năm 2011: 2,000,000,000
» Năm 2010: 717,593,106
 Tổng tiền tài trợ: 2,717,593,106
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
» Năm 2014: 2,000,000,000
» Năm 2013: 2,100,000,000
» Năm 2012: 100,000,000
» Năm 2011: 500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 4,700,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
» Năm 2014: 2,500,000,000
» Năm 2012: 100,000,000
» Năm 2010: 1,800,000,000
» Năm 2009: 510,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 4,910,000,000
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
» Năm 2010: 1,800,000,000
» Năm 2009: 520,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,320,000,000
Ngân hàng TMCP Á Châu
» Năm 2012: 2,200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,200,000,000
Công ty CPĐT XD&PT Hạ tầng Nam Việt Á
» Năm 2011: 300,000,000
» Năm 2010: 1,820,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,120,000,000
Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3
» Năm 2009: 1,500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,500,000,000
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị
» Năm 2010: 1,500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,500,000,000
Tập đoàn Innov Green
» Năm 2009: 1,500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,500,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
» Năm 2010: 10,000,000
» Năm 2009: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,010,000,000
Công ty Cổ phần Đức Khải
» Năm 2011: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
Công ty Y tế Hoa Lâm
» Năm 2012: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
Ngân hàng TMCP Phương Nam
» Năm 2011: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh
» Năm 2011: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
» Năm 2011: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng
» Năm 2011: 1,000,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
» Năm 2012: 500,000,000
» Năm 2010: 500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000,000
VinaCapital
» Năm 2011: 230,000,000
» Năm 2010: 270,000,000
» Năm 2009: 300,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 800,000,000
Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
» Năm 2014: 300,000,000
» Năm 2013: 350,000,000
» Năm 2011: 200,000,000
» Năm 2010: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,050,000,000
Vinamilk
» Năm 2012: 581,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 581,000,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
» Năm 2012: 100,000,000
» Năm 2010: 160,000,000
» Năm 2009: 300,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 560,000,000
Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng
» Năm 2012: 200,000,000
» Năm 2010: 350,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 550,000,000
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
» Năm 2011: 500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000,000
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
» Năm 2011: 500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000,000
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
» Năm 2011: 500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000,000
Tổng Công ty Bến Thành
» Năm 2011: 500,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000,000
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
» Năm 2012: 200,000,000
» Năm 2011: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 400,000,000
MERD & ACTMANG
» Năm 2013: 371,700,000
 Tổng tiền tài trợ: 371,700,000
CLB Doanh nghiệp Việt kiều
» Năm 2010: 300,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000,000
Ngân hàng Liên Việt
» Năm 2011: 300,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000,000
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
» Năm 2011: 100,000,000
» Năm 2009: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000,000
Gia đình ông Phan Diễn
» Năm 2013: 60,000,000
» Năm 2012: 110,000,000
» Năm 2010: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 190,000,000
Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn
» Năm 2009: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Dương
» Năm 2012: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka
» Năm 2013: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
» Năm 2010: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty Cổ phần Vimeco
» Năm 2010: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty CP Tài chính Vinaconex - Viettlet
» Năm 2012: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long
» Năm 2010: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty TNHH Điện hơi Công nghiệp Tín Thành
» Năm 2010: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Ông Eric Nguyen S.M Nhuan
» Năm 2009: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam
» Năm 2013: 130,800,000
 Tổng tiền tài trợ: 130,800,000
Tập đoàn Hòa Phát
» Năm 2012: 110,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 110,000,000
Bà Trương Thanh Tú
» Năm 2010: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Công ty Cổ phần Constrexim Thăng Long
» Năm 2011: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Công ty Cổ phần Xây dựng số 9
» Năm 2010: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Ông Nguyễn Bá Bình
» Năm 2009: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Ông Trương Quang Nghĩa
» Năm 2010: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Ông Trương Quang Thắng
» Năm 2010: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
» Năm 2009: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Tổng Công ty Đường sông Miền Nam
» Năm 2010: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh
» Năm 2013: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam
» Năm 2013: 50,000,000
» Năm 2010: 30,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 80,000,000
Công ty VLXD - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng
» Năm 2008: 70,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 70,000,000
Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam
» Năm 2009: 70,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 70,000,000
Chị Hoàng Thị Lý (Hà Nội)
» Năm 2014: 50,000,000
» Năm 2013: 50,000,000
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 110,000,000
Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động nước ngoài
» Năm 2009: 20,000,000
» Năm 2008: 30,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000,000
Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng
» Năm 2009: 50,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000,000
Công ty Cổ phần Xây dựng 79
» Năm 2009: 50,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000,000
Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản Vissan
» Năm 2011: 50,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000,000
Ngân hàng TMCP Quân đội
» Năm 2011: 50,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000,000
Ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đồng Tâm
» Năm 2009: 50,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000,000
Hội sinh viên nhận học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEFFA)
» Năm 2009: 38,083,190
 Tổng tiền tài trợ: 38,083,190
Ông Nguyễn Bá Lộc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
» Năm 2010: 32,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 32,000,000
Cán bộ nhân viên QMT
» Năm 2013: 5,400,000
» Năm 2012: 6,700,000
» Năm 2011: 10,000,000
» Năm 2010: 9,500,000
 Tổng tiền tài trợ: 31,600,000
Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
» Năm 2009: 30,663,000
 Tổng tiền tài trợ: 30,663,000
Công ty TNHH Nội thất Phương Nhật
» Năm 2010: 20,000,000
» Năm 2009: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 30,000,000
Hợp tác xã Cao su Nhật Hưng
» Năm 2010: 30,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 30,000,000
Nguyễn Trương Mộng Kiều
» Năm 2009: 30,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 30,000,000
Công ty Cổ phần Truyền thông Mặt trời Việt (TP.HCM)
» Năm 2010: 20,300,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,300,000
Cảng Đình Vũ
» Năm 2011: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sinh thái Thủy lợi
» Năm 2011: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty Du lịch và Giải trí Quốc tế Đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt
» Năm 2009: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Tràng An
» Năm 2012: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty TNHH Xây dựng Phú Hoàng
» Năm 2011: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Ông Nguyễn Quang Đạo (Hà Nội)
» Năm 2011: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ATP
» Năm 2013: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
» Năm 2013: 20,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Bà Phan Thị Thu Ba - Hà Nội
» Năm 2013: 10,000,000
» Năm 2012: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 20,000,000
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
» Năm 2013: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Công ty Cổ phần Sinh thái Rừng ngập mặn
» Năm 2013: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Ban quản lý dự án 85 tại Đà Nẵng
» Năm 2009: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Công ty Onduline
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Công ty Thương mại và Dịch vụ Quốc Trung
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Công ty TNHH Xây dựng & thương mại Tân An
» Năm 2009: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Gia đình bà Lê Thị Hương Liên (P1603, 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Huỳnh Văn Chính
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Ngô Trung Hải - Viện trưởng viện kiểm kiến trúc - Quốc hội
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Tổng Công ty Dược Việt Nam
» Năm 2011: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng)
» Năm 2010: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Bà Nguyễn Thị Lành
» Năm 2013: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000
Nguyễn Văn Tới
» Năm 2010: 8,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 8,000,000
Công ty TNHH Max Peel Hà Nội
» Năm 2010: 6,128,000
 Tổng tiền tài trợ: 6,128,000
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công
» Năm 2010: 6,100,000
 Tổng tiền tài trợ: 6,100,000
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Bộ Giao thông Vận tải (Hà Nội)
» Năm 2010: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Bích Liên - Lego Shop - 17 Lương Văn Can, Hà Nội
» Năm 2010: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Chị Huỳnh Thị Ngọc Thố - Số 7 Lê Văn Tách, Thủ Đức, TP.HCM
» Năm 2010: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Nguyễn Thúy Hà
» Năm 2010: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng
» Năm 2010: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Tập đoàn Dệt may Việt Nam
» Năm 2011: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Công ty TNHH Hòa Châu
» Năm 2013: 5,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 5,000,000
Công ty quản lý nhà Đà Nẵng (CBCNV)
» Năm 2009: 4,402,000
 Tổng tiền tài trợ: 4,402,000
Bạn Mr. Hùng - Phó giám đốc Quỹ
» Năm 2011: 4,200,000
 Tổng tiền tài trợ: 4,200,000
Tập thể Công ty Hồng Minh
» Năm 2010: 4,180,000
 Tổng tiền tài trợ: 4,180,000
Ông Peter Guiy (Canada)
» Năm 2011: 4,100,000
 Tổng tiền tài trợ: 4,100,000
Nguyễn Hoàng Phong (Quảng Ninh)
» Năm 2010: 3,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 3,000,000
Ông Nguyễn Tài Cừ (Hà Nội)
» Năm 2010: 3,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 3,000,000
Ông Võ Huỳnh Quốc Thái - Giám đốc Công ty Toàn Cầu Xanh (TP.HCM)
» Năm 2010: 3,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 3,000,000
Thu Ba và các bạn
» Năm 2010: 3,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 3,000,000
Nguyễn Thanh Triết
» Năm 2013: 3,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 3,000,000
Le Bao Hoai Nhan
» Năm 2013: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Bà Dương Thị Thu Hương (TP.HCM
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Bà Nguyễn Thị Kim Sơn (TP.HCM)
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Công ty CP SX TM KT Vinh Thọ
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Đào Nguyễn Tuấn Anh
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Nguyễn Thị Thanh Hải - Bế Thi Anh (Hà Nội)
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Ông Lưu Minh Đông (Mỹ Đình, Hà Nội)
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Phạm Sỹ Ngãi
» Năm 2010: 2,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 2,000,000
Nguyễn Thị Kim Tuyến
» Năm 2013: 1,500,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,500,000
Ông bà Cukierman Georges (Đảng viên ĐCS Pháp)
» Năm 2010: 1,360,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,360,000
Bà Nguyễn Thị Thao
» Năm 2011: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Dương Thị Hằng - Công ty TNHH Tín Thành
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Hồ Thanh Tâm (TP.HCM)
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Nguyễn Ngọc Quyết (Trường ĐH Tôn Đức Thắng)
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Nguyễn Thị Sơn (Tổ 4, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang)
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Ông Mai Minh Trí - Công ty LOD (Hà Nội)
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Ông Phan Xuân Trường (Hà Nội)
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Ông Phí Trường Anh (Hà Nội)
» Năm 2010: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Nguyễn Thị Thu Hà
» Năm 2013: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Trần Thị Tuyết Mai
» Năm 2013: 1,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,000,000
Ông Nguyễn Đức Xích (Cán bộ hưu trí TP. Đà Nẵng)
» Năm 2010: 700,000
 Tổng tiền tài trợ: 700,000
Cháu Nguyễn Đăng Thành Phước - 86 Lê Lợi, Đà Nẵng
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Hồ Thị Phượng (Bình Dương)
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Nguyễn Dạ Xuân Lý - 16 Nguyễn Thành Ý, Đà Nẵng
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Nguyễn Thị Phương Hoa - cán bộ bưu trí Đà Nẵng
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Nguyễn Thị Việt Trâm
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Ông Phạm Văn Bảy - cán bộ hưu trí TP Đà Nẵng
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Trần Thị Hương
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Trần Thị Thảo Sương
» Năm 2010: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Nguyễn Xuân Quỳnh - Sinh viên Đại học Đông Đô
» Năm 2013: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Võ Thị Ngọc Thúy
» Năm 2013: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Trần Lê Xuân
» Năm 2013: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Đặng Lê Xuân Phương
» Năm 2013: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Vũ Ngọc Anh
» Năm 2013: 500,000
 Tổng tiền tài trợ: 500,000
Đoàn Thị Hiền
» Năm 2013: 300,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000
Nguyen Phu Thanh
» Năm 2013: 300,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000
Bùi Thị Nhật Hoàng
» Năm 2010: 300,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000
Cháu Anh Khoa (TP.HCM)
» Năm 2010: 300,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000
Phạm Khánh Huyền
» Năm 2010: 300,000
 Tổng tiền tài trợ: 300,000
Đỗ Thùy Dương (Hà Nội)
» Năm 2010: 200,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000
Cao Bá Đạt
» Năm 2010: 100,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000
Nguyễn Quốc Thảo (Đà Nẵng)
» Năm 2010: 100,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000
Nguyễn Thị Như Ngọc - Công ty TNHH Fujikin VN (Hà Nội)
» Năm 2010: 100,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000
Phạm Thị Hoàng Diệu
» Năm 2010: 100,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000
Ông Nguyễn Bá Ngân (Tổ 2, phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng)
» Năm 2010: 50,000
 Tổng tiền tài trợ: 50,000
Trương Thị Hải Yến
» Năm 2013: 30,000
 Tổng tiền tài trợ: 30,000
Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
» Năm 2014: 1,681,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 1,681,000,000
Tổ chức Hành động và phục hồi rừng ngập mặn Actmang
» Năm 2014: 358,800,000
 Tổng tiền tài trợ: 358,800,000
Kênh truyền hình TodayTV
» Năm 2014: 200,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 200,000,000
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội
» Năm 2014: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Tập đoàn Tân Hiệp Phát
» Năm 2014: 100,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 100,000,000
Bà Tòng Thị Phóng
» Năm 2014: 10,000,000
 Tổng tiền tài trợ: 10,000,000

» Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) : 1.500 tấn xi măng
» Tập đoàn Tân Hiệp Phát :    
   + 50 thuyền cứu hộ  
   + 5.200 thùng nước uống các loại

» Công ty Cổ phần Đồng Tâm : gạch ốp lát trị giá 400.000.000 đồng
» Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai : 380 tấn xi măng

» Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) : 1.500 tấn xi măng
» Tập đoàn Tân Hiệp Phát :    
   + 50 thuyền cứu hộ  
   + 5.200 thùng nước uống các loại

» Công ty Cổ phần Đồng Tâm : gạch ốp lát trị giá 400.000.000 đồng
» Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai : 380 tấn xi măng

» Công ty Xây dựng KumHo : 10.000 USD
» Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ : 1.813 USD
» Tổ chức Việt Kiều tại Hàn Quốc : 6.000 USD
» Hội người Việt Nam tại Nhật Bản : 123.000 Yên
» Công ty TNHH Cửu Long CLP Power Hồng Kông : 1.300 USD
» Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VH TT DL : 500 USD

» Công ty Xây dựng KumHo : 10.000 USD
» Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ : 1.813 USD
» Tổ chức Việt Kiều tại Hàn Quốc : 6.000 USD
» Hội người Việt Nam tại Nhật Bản : 123.000 Yên
» Công ty TNHH Cửu Long CLP Power Hồng Kông : 1.300 USD
» Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VH TT DL : 500 USD

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi