Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

 

 

 

 

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 7,906,160,000

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 5,500,000,000

- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE   2,200,000,000

- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam   2,100,000,000

- MERD & ACTMANG   420,000,000

- Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn   350,000,000

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka      200,000,000

- Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh      100,000,000

- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ATP      20,000,000

- Công ty Cổ phần Dệt may 29/3     20,000,000

- Gia đình ông Phan Diễn - Hà Nội      70,000,000

- Bà Hoàng Thị Lý (115 ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) : 50.000.000

- Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà     10,000,000

- Cán bộ nhân viên Quỹ: 5.400.000

- Công ty TNHH Hòa Châu     5,000,000

- Nguyễn Phú Thanh 300,000

 

 

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 7,906,160,000

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 5,500,000,000

- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE   2,200,000,000

- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam   2,100,000,000

- MERD & ACTMANG   420,000,000

- Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn   350,000,000

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka      200,000,000

- Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh      100,000,000

- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ATP      20,000,000

- Công ty Cổ phần Dệt may 29/3     20,000,000

- Gia đình ông Phan Diễn - Hà Nội      70,000,000

- Bà Hoàng Thị Lý (115 ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) : 50.000.000

- Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà     10,000,000

- Cán bộ nhân viên Quỹ: 5.400.000

- Công ty TNHH Hòa Châu     5,000,000

- Nguyễn Phú Thanh 300,000

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi