Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(06/07/2011 08:17:01)

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH
Qũy Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có mục đích:

  • Hỗ trợ đồng bào các tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, khắc phục hậu quả bão lũ thiên tai;
  • Tài trợ cho các chương trình, đề án xã hội, nhân đạo và từ thiện khác.

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi