Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

 

(20/05/2011 08:46:25)

XÂY DỰNG, TRANG BỊ, TẬP HUẤN ĐỘI XUNG KÍCH CỨU HỘ, CỨU NẠN


Năm 2011:
1.    Xây dựng 25 đội xung kích ở các tỉnh : Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi
2.    Trang bị:
-    50 thuyền cứu hộ
-    750 áo phao
-    250 phao cứu sinh
-    125 loa phóng thanh
3.    Tập huấn: 05 lớp, tổng số học viên: 200 học viên

Năm 2012:
1.    Xây dựng 15 đội xung kích ở các tỉnh : Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Bình Định.
2.    Trang bị:
-    30 thuyền cứu hộ
-    450 áo phao
-    150 phao cứu sinh
-    45 loa phóng thanh
3.    Tập huấn: 03 lớp, tổng số học viên: 120 học viên

Năm 2013:
1.    Xây dựng 20 đội xung kích ở các tỉnh : Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận
2.    Trang bị:
-    40 thuyền cứu hộ
-    600 áo phao
-    200 phao cứu sinh
-    60 loa phóng thanh
3.    Tập huấn: 04 lớp, tổng số học viên: 160 học viênDANH SÁCH CÁC ĐỘI XUNG KÍCH ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ TẬP HUẤN
TỪ NĂM 2011 – 2013


1.    Tỉnh Thanh Hóa: 05 đội
-    Xã Quảng Nham, tỉnh Quảng Xương
-    Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa
-    Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc
-    Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia
-    Xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn

2.    Tỉnh Nghệ An: 05 đội

-    Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên
-    Xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên
-    Xã Nam Trung, huyện Nam Đàn
-    Xã Nam Kim, huyện Nam Đàn
-    Xã Nam Cường, huyện Nam Đàn

3.    Tỉnh Hà Tĩnh: 04 đội
-    Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang
-    Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
-    Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
-    Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên

4.    Tỉnh Quảng Bình: 05 đội
-    Xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh
-    Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
-    Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
-    Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
-    Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch

5.    Tỉnh Quảng Trị: 05 đội
-    Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
-    Xã Ba Lòng, huyện Đakrông
-    Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
-    Phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
-    Xã Triệu Hương, huyện Triệu Phong
-    Thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng

6.    Tỉnh Thừa Thiến Huế: 05 đội
-    Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
-    Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
-    Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
-    Xã Quảng An, huyện Quảng Điền
-    Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

7.    Tỉnh Quảng Nam: 05 đội
-    Xã Điện Phương, huyện Điện Bàn
-    Xã Đại Minh, huyện Đại Lộc
-    Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
-    Phường Thanh Hà, TP Hội An
-    Xã Quế Trung, huyện Quế Sơn

8.    Tỉnh Quảng Ngãi: 05 đội
-    Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
-    Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành
-    Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
-    Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh
-    Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn

9.    Tỉnh Bình Định: 05 đội
-    Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát
-    Xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn
-    Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước
-    Xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân
-    Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

10.    Tỉnh Phú Yên: 05 đội
-    Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân
-    Xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa
-    Xã An Dân, huyện Tuy An
-    Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa
-    Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa

11.    Tỉnh Khánh Hòa: 05 đội
-    Xã Diên An, huyện Diên Khánh
-    Xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh
-    Xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh
-    Xã Bình Sơn, huyện Khánh Sơn
-    Phường Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa

12.    Tỉnh Ninh Thuận: 05 đội
-    Xã An Hải, huyện Ninh Phước
-    Xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước
-    Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải
-    Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải
-    Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam
 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả

 

 

 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gửi đi